Poema: Aktiv ankomst | The action of arrival

Autor: Poul Lynggaard Damgaard

Aktiv ankomst

Aktiv ankomst af fraktaler fremmødt i
samlinger af tidspunkter, drivende forbi
i klaser, plukket ned som punkter, der
ihærdigt melder sig ind i opløselige
systemer, hvor engle synger lattermildt
over og under eksisterende vilkår. Her
bringer hestene oldtidsbyen frem i
bevidstheden på et jeg, som er hentet
frem fra strækninger mellem byerne,
der er umulige at gengive i hukommelsen.
Et jeg som sjældent er givet ud fra andet
end dets drømmebilleder, der
gennemstrømmer momentet
gestikulerende, og bevæger sig over
store afstande. Splittede hænder af ler,
hvis støv netop cirkulerer mellem
viadukter. Antikke krukker fylder
rummet op.

The action of arrival

The action of arrival by fractals present in
collections of times, drifting past
in clusters, picked down as points, that
persistently enter soluble
systems, where angels sing with laughter
above and below existing conditions. Here
the horses evoke the ancient city in
the mind of an ego, which is recalled
from stretches between the cities,
which are impossible to depict by memory.
A self emerges from anything
but its dream pictures, which
flows through the moment
of speak, and moves over
great distances. Fragmented hands of clay,
whose dust just circulates between
viaducts. Antique jars fill
the space.

Pin It on Pinterest

Comparte esto

Podría ser útil para tus amigos